Przejdź do komentarzy

Dziedzictwo niematerialne a rewitalizacja

Jak wiemy rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego danego obszaru, zidentyfikowanego jako zdegradowany. Pamiętajmy jednak, że rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przede wszystkim ożywienie społeczne, rewitalizacja to praca z ludźmi i dla ludzi. Często pomijanym, a szalenie ważnym aspektem w modelowaniu procesów rewitalizacyjnych, są potencjały danej społeczności i obszaru, ale te niematerialne – kulturowe, wypływające z tradycji danego obszaru, jego unikatowości.

Zapraszamy do lektury artykułu Narodowego Instytutu Dziedzictwa traktującego o roli dziedzictwa niematerialnego w procesie rewitalizacji.

Artykuł dostępny jest pod linkiem