Przejdź do komentarzy

Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Szanowni Państwo,
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 10 do 22 marca 2021 r.

O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się:
  • Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  • istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,
uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!", które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy.

Więcej informacji: https://owes.zgora.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2021-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-przyznanie-wsparcia-pomostowego-w-ramach-projektu-rozkrecamy-spoleczny-biznes/