Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21

Szanowni Państwo,

30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia..

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania wynosiła 5 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi: 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 11 101 442,55 PLN.

Projekt, który został wybrany do dofinansowania