Przejdź do komentarzy

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (Typ I), RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze duże zainteresowanie potencjalnych Wnioskodawców oraz dostępną alokację, Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego, nieujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, konkursu w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I. Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK). Ogłoszenie konkursu na kwotę 15 000 000,00 zł nastąpi w październiku br. z terminem naboru wniosków od 18 do 29 listopada 2019 r.

Ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl.