Dokument

Poniżej zamieszczony poradnik nie jest teoretycznym podręcznikiem rewitalizacji, ale opisuje, możliwie szczegółowo, konkretne zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat przedsięwzięcia lub działania.

Do pobrania: Dobre praktyki - drogowskaz czy wzorzec?