Delimitacja obszaru rewitalizacji krok po kroku

Dokument

Jak prawidłowo wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dowiecie się Państwo z publikacji „Delimitacja krok po kroku”, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W publikacji omówiono metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, wyznaczeniu na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz podejmowania decyzji o zasięgu obszaru rewitalizacji. Wskazano także jak połączyć wymogi wynikające z zapisów ustawy o rewitalizacji z wiedzą dotyczącą doboru metod badawczych i wskaźników dla rzetelnego rozpoznania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Opracowanie ma być wsparciem dla wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją w praktyce.

Załącznik do pobrania: Delimitacja krok po kroku. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby gminnych programów rewitalizacji.