Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR

Dokument

Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR

pdf 419 KB

Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”