Przejdź do komentarzy

Decyzja o zmianie wysokości środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo,

W dniu 23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie wysokości środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Po zmianie wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra wynosi 3 455 453,09 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 345 545,30 PLN).

W związku z tym zmianie uległy zapisy Ogłoszenia oraz Regulaminu do ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

2. Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17

3. Wykaz zmian w Regulaminie oraz Ogłoszeniu do konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17