Przejdź do komentarzy

Decyzja o przyznaniu dodatkowego wsparcia

W związku z dostępnością środków, w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności, tj. przesunięcia wolnych środków między Osiami (z OP V i VI do OP III) i Działaniami LRPO (z 5.1, 6.1 i 6.2 do 3.2), Zarząd Województwa Lubuskiego - w dniu 22 marca 2016 r. - podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla projektu pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze (RPLB.03.02.00-08-048/12), realizowanego przez Miasto Zielona Góra. Kwota dofinansowania uległa zwiększeniu (o 383 072,48 PLN) z 3 574 964,77 PLN do 3 958 037,25 PLN.

Dodatkowe środki z LRPO wiążą się z uprzednim wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Lubuskiego (w dniu 21 maja 2015 r.) na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o kolejny obiekt oświatowy – Przedszkole Miejskie Nr 22. W wyniku tej zmiany zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu z 4 205 840,91 PLN do 5 067 107,45 PLN, (tj. o 861 266,54 PLN) oraz wysokość wydatków kwalifikowalnych z 4 205 840,91 PLN na 4 656 514,42 PLN (tj. o 450 673,51 PLN). Wkład własny Beneficjenta zwiększył się z 630 876,14 PLN na 698 477,17 PLN (tj. o  67 601,03 PLN).  Poziom dofinansowania (84,9999999167824%) pozostał bez zmian.