Debata europejska pt. „15-lecie Polski w UE – Europa Wspólnych Wartości”

Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski zapraszają do udziału w debacie europejskiej na temat 15-lecia Polski w UE – Europa Wspólnych Wartości.
Spotkanie odbędzie się 17 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 14:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, budynek A-41, sala 104).

Wartości UE są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, w których najważniejsze są włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te są integralną częścią europejskiego stylu życia i obejmują: godność człowieka, wolność, demokrację, równość, praworządność, prawa człowieka. Te cele i wartości stanowią podstawę UE i są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. O wspólnych europejskich wartościach rozmawiać będą Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak i Pan Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do środowiska akademickiego – studentów, kadry uniwersyteckiej, jak również do wszystkich zainteresowanych nasza przyszłością w Unii Europejskiej.

Organizatorem wydarzenia jest Województwo Lubuskie we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim (Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Humanistyczny), a także Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Serdecznie zapraszamy!

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, pl. Słowiański 9, budynek A-41, sala 104, Zielona Góra

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)