Przejdź do komentarzy

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – IV etap

Szanowni Państwo,

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 19 października 2020 r. w sumie 13 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej (w tym 1 w wyniku procedury odwoławczej). Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 29 004 928,73 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 3 projekty.

W związku z powyższym 20 października  2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kolejnych 2 projektów. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 13 projektów.

Alokacja na konkurs, w dniu jego ogłoszenia, wynosiła 24 mln. Poprzednimi uchwałami wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 23 525 887,73 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 20 października 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 24 000 000,00 PLN do 29 004 928,73 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 2 projektów.

Kolejna uchwała o zwiększeniu alokacji konkursu i wyborze projektów do dofinansowania zostanie podjęta, gdy kolejne projekty uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej i będzie znana ich ostateczna wartość.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Załączniki:

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania