Przejdź do komentarzy

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – część II

Szanowni Państwo
W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r.), w dniu 18 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i  przyznał dofinansowanie kolejnym 4 projektom, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 18 sierpnia 2020 r. 15 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 2 projekty (w tym 1 z procedury odwoławczej).

Alokacja na konkurs wyniosła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca br. wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 28 340 568,37 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 18 sierpnia 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 30 000 000,00 PLN do 37 015 145,01 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 4 projektów.

Kolejna uchwała o zwiększeniu alokacji konkursu i wyborze projektów do dofinansowania zostanie podjęta, gdy kolejne projekty uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej i będzie znana ich ostateczna wartość.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu oraz listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.