Przejdź do komentarzy

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w związku z opóźnieniami w rozstrzyganiu Konkursu, związanymi ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu, zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ oraz przesunięto termin rozstrzygnięcia Konkursu z maja 2020 r. na wrzesień 2020 r.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 10 lipca 2020 r. 11 projektów uzyskało już pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 28 340 568,37 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostało 5 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 30 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 11 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

W związku z powyższym 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 11 projektów do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany Regulamin Konkursu, listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Regulamin Konkursu zmieniony 14.07.2020 r.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.