Cykl spotkań informacyjnych dla osób fizycznych - dotacja na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczących zakładania działalności gospodarczej.
 
O spotkaniu


Podczas wydarzenia omówione zostaną zasady i warunki otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Spotkanie kierowane jest do:
 - osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30+, będących mieszkańcami powiatu krośnieńskiego.

Dodatkowo kandydat musispełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- jest kobietą;

- jest osobą w wieku 50+;

- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);

- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową).

 Miejsce spotkania:

  • Krosno Odrzańskie - 20 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 - 12.00 Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim (ul. Parkowa 1, Sala 1000 – lecia);
  • Gubin - 20 kwietnia (czwartek), godz. 13.00 - 15.00 Urząd Gminy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 2, Sala konferencyjna)

Osoby zaintersowane wzieciem udziału w wydarzeniu prosimy o kontakt osobiście, drogą telefoniczną lub mailową z Biurem Projektu w Zielonej Górze:

ul. Sulechowska 1, tel. 68 329 78 52, d.bajus@region.zgora.pl

Serdecznie zapraszamy

Urząd Gminy w Gubinie

20.04.2017 - 20.04.2017

Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim

20.04.2017 - 20.04.2017