Przejdź do komentarzy

Cykl spotkań edukacyjnych – materiały szkoleniowe nt. programów rewitalizacji

Celem spotkań edukacyjnych była prezentacja nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie najważniejszych elementów i cech programów rewitalizacji.

Spotkania edukacyjne zrealizowano w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania edukacyjne skierowane były do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Materiały szkoleniowe ze spotkań edukacyjnych:

1. Cechy i elementy dobrego programu rewitalizacji.
Andrzej Brzozowy - Istota nowego podejścia do rewitalizacji. Struktura i etapy przygotowywania programu rewitalizacji. Cechy dobrego programu rewitalizacji.

Prezentacja

2. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.
Joanna Frątczak Müller – Delimitacja obszarów kryzysowych – sposoby, kryteria, wskaźniki.

Prezentacja  

Wojciech Kłosowski - Zasady i przykłady wytyczania obszarów kryzysowych

Prezentacja

3. Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych.
Mariusz Kwiatkowski - Partycypacja na etapie diagnozy.

Prezentacja

Dorota Bazuń - Partycypacja na etapie opracowania programu rewitalizacji.

Prezentacja

Anna Mielczarek Żejmo - Partycypacja na etapie realizacji, monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji.

Prezentacja

Spotkania edukacyjne realizowane były w ramach współpracy z Fundacją Partycypacji, przez ekspertów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie.