Przejdź do komentarzy

Centrum Sulęcina pięknieje dzięki funduszom europejskim na rewitalizację

obrazek

Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej ulic Kilińskiego i Kościuszki w Sulęcinie cieszą się, bo mają teraz ładny teren między blokami. Są nowe parkingi, chodniki, rośliny.

 

Centrum Sulęcina pięknieje dzięki funduszom europejskim na rewitalizację. Mieszkańcy sami podpowiadali, co by tam widzieli i włączyli się w proces odnawiania tych obszarów. W środę, 14 czerwca 2023 r. na zaproszenie burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta teren zwiedził członek zarządu województwa Marcin Jabłoński.

- To duża przyjemność brać udział w takiej małej uroczystości, tak ważnej dla mieszkańców gminy – mówił Marcin Jabłoński.

- Ładnie jest, przede wszystkim jest gdzie zaparkować, wyjść na spacer można i tak jakoś schludniej się zrobiło. Nie takie obskurne te tereny – powiedziała jedna z mieszkanek bloku przy ul. Kościuszki.

- Widać tu jak mieszkańcu cieszą się z wykorzystania funduszy unijnych. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej korzystamy ze środków, które zmieniają nasze małe ojczyzny, nasze miasteczka, całe województwo, kraj. Oprócz tych dużych inwestycji, jak budowa dróg, mostów, potrzebne jest jeszcze patrzenie na te drobne, najbliższe otoczenie mieszkańców. W Sulęcinie była wielka potrzeba, by zrewitalizować szereg miejsc, które są w centrum miasta, a od dziesięcioleci czekały na to, by zmienić swoje oblicze, by były estetyczne i służyły mieszkańcom. Burmistrz wykazał dużą determinację, przygotował dobry projekt. Duży zakres, bo dofinansowanie wynosi ponad 9 mln zł wsparcia. Przy budżecie niewielkiej gminy to duże wsparcie. Są nowe chodniki, parkingi, tereny zielone, jest radość mieszkańców – mówi członek zarządu województwa Marcin Jabłoński.

- To, co dziś widzieliśmy, to jeden z elementów rewitalizacji Sulęcina. Chodziło o dostosowanie infrastruktury pod potrzeby mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej ulic Kilińskiego i Kościuszki. Przebudowaliśmy ciągi pieszo-jezdne, przebudowaliśmy parkingi, zazieleniliśmy teren, Mamy proces rewitalizacyjny w tym rejonie zakończony, są jeszcze cztery zadania w toku realizacji. Całość zadania została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ten etap kosztował półtora mln zł, a całość projektu opiewa na kwotę 12 mln zł.

W ramach dużego projektu z Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 nowego blasku nabierają nie tylko tereny między podwórkami, ale także część parku miejskiego. Odnawiana jest również przestrzeń wokół Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne polegające na realizacji następujących robót budowlanych:

  • zagospodarowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi – utworzenie miejsc spotkań i integracji; poprawa infrastruktury technicznej, co pozwoli na wydobycie potencjału przestrzeni wspólnej,
  • rewitalizacja części parku miejskiego w Sulęcinie,
  • rewitalizacja SOK – wraz ze zwiększeniem dostępności do usług kulturalnych oraz poprawą funkcjonowania placówki w zakresie zdolności prowadzenia działalności upowszechnieniowej w obszarze kultury.

Lokalizacja całego zakresu inwestycji znajduje się w centrum miasta Sulęcin, w obszarze zdegradowanym. Projekt ma na celu nadać mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze, turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE