Przejdź do komentarzy

Blisko 4 miliony złotych na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

obrazek

3,9 mln zł – to kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, która przeznaczona zostanie na poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektów zostanie utworzonych 235 miejsc wychowania przedszkolnego, 18 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, 285 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne

14 lipca zarząd województwa przyznał dofinansowanie sześciu wybranym projektom na łączną kwotę 3,9 mln zł.

Konkursy dotyczyły Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, wydłużenie godzin pracy OWP oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.