Przejdź do komentarzy

Blisko 17 milionów zł na rewitalizację w Bytomiu Odrzańskim!

- Prawie 17 milionów złotych to spora kwota, która myślę, że całkowicie odmieni wizerunek tego miasta. O Łagowie mówi się, że jest to perła Ziemi Lubuskiej, to o Bytomiu Odrzańskim będzie się mówiło, że jest do diament Ziemi Lubuskiej, który doszlifowany zostanie dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej – mówił w środę (13 lipca) w Sulęcinie członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, który przyjechał podpisać umowę na dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją centrum miasta.

Cała inwestycja kosztować ma nieco prawie 20 milionów złotych, natomiast wartość dofinansowania unijnego wynosi 16,6 mln złotych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Co się zmieni w Bytomiu Odrzańskim?

Lokalizacja całego zakresu inwestycji znajduje w centrum Bytomia Odrzańskiego, w obszarze zdegradowanym. Projekt ma na celu nadać mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze, turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. W rewitalizowanej przestrzeni powstanie infrastruktura, która będzie miejscem aktywizacji społecznej i integracji, w tym integracji międzypokoleniowej w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Przedsięwzięcie składa się z następujących elementów zaplanowanych do realizacji w ramach jednego kompleksowego projektu rewitalizacyjnego:

1.Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim.

2.Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla budynku SP, ul. Kożuchowskiej.

3. Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 26 kamienic.

4. Remont budynku SP przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła.

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp dla SP w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kościelnej 9.

6. Zagospodarowanie Rynku Miejskiego.

7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim.

8. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów.

9. Rewaloryzacja  historycznego parku miejskiego przy ul. Mickiewicza.

10. Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto.

11. Zakup maseczkomatu i defibrylatora.

12. Zakup i wdrożenie systemu TOTUPOINT wraz z utworzeniem parkingu przy punkcie szczepień.

13. Zakup i instalacja infokiosku.