Przejdź do komentarzy

Będą dwa nowe pociągi dla północy województwa! Nowy tabor to wydatek ponad 73 mln złotych

obrazek
 
Województwo Lubuskie kupi dwa szynobusy do przewozów regionalnych. Pojazdy będą wykorzystywane głównie w północnej części regionu, gdzie zapotrzebowanie na ich kursy jest największe.

 

– Chcielibyśmy wykorzystać te szynobusy przede wszystkim na północy regionu, bo w ostatnim czasie mieliśmy sporo problemów z funkcjonowaniem przewozów regionalnych. Wielokrotnie informowaliśmy o podejmowanych przez nas działaniach, o próbie zrealizowania programu naprawczego. Wszystko to wynikało z faktu, że POLREGIO, czyli ogólnopolska spółka, z którą podpisaliśmy umowę przed trzema laty (na którą to umowę każdego roku wydajemy ogromne pieniądze – w ostatnim budżecie ponad 120 mln złotych), nie radziła sobie z realizacją zapisów tejże umowy. W części ten plan naprawczy przyniósł rezultaty. Wciąż zdarzają się sytuacje kryzysowe, dlatego liczymy na to, że sytuacja diametralnie zmieni się wtedy, kiedy zakupimy te nowe pojazdy – powiedział Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński na konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 października 2023 r.

Szybki przejazd w komfortowych warunkach

Dwa nowe szynobusy będą pojazdami hybrydowymi. – Łączymy w nich możliwość jazdy po trakcji elektrycznej, ale również tam, gdzie tej trakcji nie ma. Jak wiemy, to jest główną przyczyną tych wszystkich niedoskonałości związanych z zakresem transportu publicznego, szczególnie na linii kolejowej nr 203 i na linii Gorzów - Zbąszynek. Jeden pojazd jest dwuczłonowy, natomiast drugi – trójczłonowy, obydwa nowoczesne, klimatyzowane. Mogą osiągnąć prędkość 160 km na godz. po trakcji i 120 km na godz., jeśli będziemy używać silnika spalinowego. Ważne jest również to, że są to nowoczesne wagony, z możliwością korzystania z WiFi oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Jest też możliwość podróży z dzieckiem i przewijania tego dziecka. W każdym ze składów będzie też możliwość przewożenia rowerów w pozycji poziomej – wyjaśnił Grzegorz Potęga, członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Obecnie samorząd województwa jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. - Wpłynęła jedna oferta na kwotę 73 mln 800 tys. złotych. Aby Zarząd Województwa mógł tę ofertę przyjąć, niezbędne było wykorzystanie zarówno środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, jak i budżetu województwa. Dzisiaj będziemy mieli okazję podpisać umowę o finansowaniu zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego, co otwiera drogę do ogłoszenia i wyłonienia wykonawcy. Umowa zakłada, że dostawa szynobusów odbędzie się do końca bieżącego roku, więc myślę, że w pierwszym kwartale 2024 r. szynobusy wejdą do eksploatacji na linii 203 obejmującej Gorzów, Krzyż i Kostrzyn – mówił Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.  

Informacje o projekcie

Decyzja nr RPLB.05.02.00-08-0001/23-00

Tytuł projektu: Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskiego

Działanie 5.2 Transport kolejowy

W dniu 3 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie Uchwały Nr 358/5088/23 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO – L2020 dla projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” (projekt nr RPLB.05.02.00-08-0001/23) w kwocie 44 938 822,52 PLN.

Następnie, w dniu 24 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania do 54 442 696,29 PLN (w wyniku dostępności wolnych środków na Działaniu 5.2 oraz realokacji środków z innych Działań).

Wartość dofinansowania ww. projektu, realizowanego przez Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) w związku z powyższym wynosi: 54 442 696,29 PLN (środki pochodzące z EFRR).

Całkowita wartość Projektu - 73 800 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu - 73 800 000,00 PLN

Dofinansowanie - 54 442 696,29 PLN

Terminy:

  • rozpoczęcie realizacji: 20 lipca 2023 r.
  • zakończenie rzeczowe: 31 grudnia 2023 r.;
  • zakończenie finansowe: 31 grudnia 2023 r.

Opis projektu:

  • Projekt polega na zakupie dwóch nowych dwunapędowych (elektryczno-spalinowych) zespołów trakcyjnych, nazywanych potocznie hybrydowymi.
  • Dostawa wieloczłonowych pojazdów ma na celu poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej województwa lubuskiego. Celem jest również zwiększenie podaży miejsc oraz liczby osób korzystających z transportu kolejowego w regionie.
  • Województwo Lubuskie jest właścicielem 23 pojazdów kolejowych, które udostępnia operatorowi publicznego transportu zbiorowego do realizacji przewozów użyteczności publicznej.
  • Ze względu na specyfikę sieci kolejowej na terenie województwa lubuskiego która jest zelektryfikowana w 30%, preferowany jest zakup taboru dwunapędowego (hybrydowego). Pojazdy te łączą najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin) i wyposażonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych).
  • Zaplanowano zakup pojazdów w dwóch typach (konfiguracjach) różniących się ilością miejsc, a tym samym długością ze względu na różną specyfikę linii kolejowych i potoków pasażerskich.

Zarząd Województwa i Sejmik chcą współpracy na rzecz transportu

Inwestycje w transport i infrastrukturę na północy województwa popierają samorządowcy związani z tą częścią regionu. – Naszą wspólną wolą jest to, żebyśmy bardziej aktywnie włączyli się w funkcjonowanie Gorzowa. Koledzy mówili już o liniach kolejowych, o zakupie taboru, ale proszę pamiętać też o tym, że finansujemy czwarty etap obwodnicy Drezdenka. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy porozumienie ze starostą w Trzcielu o dokończeniu budowy obwodnicy Trzciela – powiedział Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

– Jak widać i słychać, temat kolei w ostatnich miesiącach cały czas nas zajmuje. Komunikaty, które przedstawił pan marszałek wraz z członkami Zarządu Województwa, rozjaśniają rzeczy i mówią, na jakim etapie jesteśmy, jak wiele pracy trzeba było włożyć, żebyśmy do tego etapu doszli. Może potrzeba nam też zintensyfikowania współpracy z panem prezydentem Gorzowa i jego ekipą. Będziemy o tym rozmawiać – dodał Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Jerzy Wierchowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego także zwrócił uwagę, że poprawa kolejowej sytuacji Gorzowa i północy regionu wymaga większej współpracy samorządów: – Radni z północy, Zarząd Województwa i pan marszałek robią wszystko, żeby uzdrowić sytuację komunikacyjną Gorzowa, która rzeczywiście nie jest najlepsza. Z tym że proszę pamiętać, że całą odpowiedzialność za tę sytuację ponosi nierzetelny kontrahent, czyli POLREGIO, który dopuścił do sytuacji, że tabor się psuł i pojazdy nie realizowały połączeń, które winny być realizowane. Oczekujemy także na zdecydowanie większą aktywność władz miasta i pana prezydenta w rozwiązaniu tego problemu. Ze strony rady miasta Zarząd Województwa i radni Sejmiku z północy spotykają się z zarzutami braku aktywności. Otóż ta aktywność jest, natomiast nie widzimy żadnych konstruktywnych propozycji ze strony pana prezydenta czy radnych miasta w rozwiązaniu takiego problemu. Takie rozmowy będą prowadzone, podejmie je pan marszałek. Mam nadzieję, że będzie to coś konstruktywnego i miasto przyłączy się do rozwiązania tego problemu.

Temat kolei w Gorzowie poruszano na szczeblu ogólnopolskim

– Mam wrażenie, że kończymy pewien etap, ale dużo złego się wydarzyło, jeśli chodzi o spółkę POLREGIO. Ze strony Samorządu Województwa, również mojej i innych parlamentarzystów, dużo było wyciągniętych rąk z pomocą, niestety nie zawsze to skutkowało. Mamy informacje, że pracownicy POLREGIO mieli dyspozycje, żeby informować pasażerów, że braki w połączeniach, odwoływane pociągi, brak komunikacji zastępczej, to wina Samorządu Województwa. Mamy mnóstwo informacji przesyłanych nam na maile, przez SMS-y i komunikatory, że taka polityka informacyjna była wprowadzona również przez władze centralne. Ja sama jeszcze w obecnej kadencji napisałam 27 interpelacji dotyczących spraw kolejowych w Gorzowie i 167 interpelacji dotyczących lubuskiej i ogólnopolskiej infrastruktury kolejowej. Kolej była przedmiotem wielu moich rozmów na komisjach infrastruktury i innych spotkaniach – podkreślała Krystyna Sibińska, posłanka na Sejm RP.

Kształcenie zawodowe rozwiąże problem braku kolejarzy?

Posłanka przedstawiła też propozycję rozwiązania problemów kadrowych w spółce POLREGIO, które również były zgłaszane jako powód trudności z realizowaniem połączeń. – Mamy informacje, że jest kryzys, jeśli chodzi o pracowników. Są to w większości osoby starsze, pojawiają się zwolnienia. Dlatego uważam, że powinniśmy rozmawiać, zarówno z władzami Gorzowa, jak i w szerszym gronie, o tym, żeby odbudowywać szkolenie zawodowe, jeśli chodzi o klasy kolejowe, stworzyć jakąś klasę patronacką. Być może potrzebna jest pomoc nie tylko przy projektach "twardych", budowie infrastruktury, ale też wsparcie w rozbudowie kadry pracowników kolei. O to też będziemy apelować i pisać – mówiła Krystyna Sibińska.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE