Przejdź do komentarzy

Aż 111 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego do remontu linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk

 
obrazek
 
- Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk to wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan. Dlatego pomagamy! I zwiększamy kwotę dofinansowania tego projektu o ponad 20 mln zł – mówi członek Zarządu Województwa Marcin Jabłoński.
 
Samorząd Województwa Lubuskiego do tej pory wsparł realizację projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk” ponad 90 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz postanowił zwiększyć kwotę dofinansowania o kolejne ponad 20 mln zł. Stosowny aneks do umowy podpisano w czwartek, 31 marca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Mosty, tory… - bardzo ważne dla Samorządu Województwa Lubuskiego

- Infrastruktura to jest to, do czego przykładamy wielką wagę, czemu nadajemy wielkie znaczenie – podkreśla członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i wskazuje jako jeden z przykładów pierwszą od dziesięcioleci budowę mostu w Lubuskiem, czyli przeprawę w Milsku, gdzie 15 marca połączono przęsło nurtowe.

Członek zarządu Marcin Jabłoński: -  Dofinansowaliśmy to zadanie wielkimi kwotami!

- Bardzo ważnym elementem jest dla nas infrastruktura kolejowa. Na linii Zbąszynek – Gubin, zwłaszcza na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk - trwa wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan, którzy już przez długi okres czasu męczą się, dojeżdżając na tej trasie autobusami czy korzystając z innych niekomfortowych połączeń zastępczych – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński i podkreśla: -  Dofinansowaliśmy to zadanie wielkimi kwotami. Dotychczas wynosiło ono ponad 90 mln zł, ale okazało się, że państwowa firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest w stanie doprowadzić tego projektu do końca. Nie zauważono pewnych istotnych rzeczy, takich na przykład jak konieczność wymiany szyn i zaistniała potrzeba, żebyśmy wsparli ten projekt jeszcze większą kwotą. Poszukaliśmy takiej możliwości i zwiększyliśmy wartość tego dofinansowania o ponad 20 mln zł. Czyli łącznie dofinansowanie tego projektu to kwota ponad 111 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym dysponuje Samorząd Województwa Lubuskiego.

M.in. zakończenie modernizacji tej linii spowoduje, że podróżni z Zielonej Góry do Poznania nie będą musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej, a więc autobusów na trasie Zielona Góra - Zbąszynek.

obrazek

120 km/godz. na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 358, na ponad 40-kilomerowym odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 120 km na godz. Inwestycja miała zakończyć się w kwietniu 2022. Ze względu na wymianę szyn, termin zmieniono.

- Mamy ambitny plan, aby przywrócić ruch pasażerski na tej linii do końca lipca 2022 roku – powiedział podczas czwartkowego podpisania aneksu do umowy Zbigniew Miliński – zastępca dyrektora Regionu Zachodniego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szczegóły projektu

  • Tytuł projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap” (Projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”)
  • Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Działanie: 5.2 Transport kolejowy
  • Całkowita wartość projektu: 160 711 084,45 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 130 597 018,25 PLN
  •  Dofinansowanie: 111 007 465,51PLN
  • Opis projektu
  • Projekt obejmuje rewitalizację (przywrócenie parametrów konstrukcyjnych) linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, od km 0,552 do km 43,610.
  • Realizowany projekt polegać będzie na rewitalizacji infrastruktury liniowej oraz dostosowaniu jej do obsługi i bezpieczeństwa podróżnych.

Jego zakres zakłada wykonanie robót obejmujących częściową wymianę nawierzchni, częściową wymianę rozjazdów, lokalne wzmocnienie podtorza, przebudowę mostu i wiaduktów, przebudowę peronów z zabudową małej architektury, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, roboty towarzyszące w branżach srk i elektroenergetycznej.

Beneficjent w związku ze znacznym zużyciem szyn i wysoką eksploatacją toru, w stosunku do przeprowadzonego w 2017 r. badania defektoskopowego szyn, zawnioskował o wprowadzenie dodatkowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą szyn” tj. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o wymianę szyn na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk oraz zwiększenie wartości dofinansowania na ten cel o 20 602 806,17 PLN.

Zmiany polegające na wprowadzeniu do projektu dodatkowego zadania podlegały opinii ekspertów zewnętrznych i zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzyskały akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE