Przejdź do komentarzy

Archiwizowanie dokumentów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: Kat.A, Kat.B - webinarium

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie Archiwizowania dokumentów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: Kat.A, Kat.B. Szkolenie odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 11.00.

Webinarium poprowadzi Grzegorz Zawistowski archiwista, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie problematyki kancelaryjno – archiwalnej.

Program webinarium:

  • Obowiązek dokumentowania realizacji projektów unijnych – przegląd najważniejszych aktów prawnych.
  • Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji występujących w realizowanych przez nas projektach unijnych – dokumentacja merytoryczna, finansowo-księgowa, kadrowa, itp.
  • Zasady postępowania z dokumentami w obrębie projektów unijnych a ogólne procedury zawarte w polskim prawie archiwalnym
  • Podstawowe cechy dokumentów tworzonych w ramach projektów unijnych: ich forma, nośniki, elementy opisu, symbole klasyfikacyjne, kategoria archiwalna
  • Warunki organizacyjne i techniczne tworzenia oraz przechowywania dokumentacji projektowej, postępowanie z dokumentacją projektową w sytuacji upłynięciu okresów jej przechowywania lub podczas jej przekazywaniu do Archiwum Państwowego

 

Weź udział w webinarium: https://www.landpage.co/756e8d36acea80f43609