Przejdź do komentarzy

Anulowanie konkursu dla Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I) oraz przesunięcie na 2020 rok naboru dla Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I,II), RPO - L2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., podjął decyzję o anulowaniu, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem na listopad br., konkursu dla Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp., (Typ I), na kwotę 480 000,00 zł oraz o przesunięciu z października br. na 2020 rok naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp., (Typ I, II), na kwotę 8 800 000,00 zł.