Przejdź do komentarzy

Ankietyzacja w zakresie planów i potrzeb rozwojowych w kontekście kryzysu

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozpoczyna ankietyzację przedsiębiorców w zakresie planów i potrzeb rozwojowych w kontekście kryzysu. Wyniki diagnozy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych w naszym regionie oraz zdiagnozowanie potencjału rozwoju nowych specjalizacji województwa.

W krótkiej ankiecie badamy m.in. formy wsparcia, najbardziej odpowiadające obecnym potrzebom firm, plany przedsiębiorców oraz współdziałanie sfery biznesu i nauki, w tym komercjalizację wyników badań naukowych.

Ankieta ma charakter poufny. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania załączonej ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/ZdaCoSa8pnXFgSRU9