Przejdź do komentarzy

Ankietyzacja przedsiębiorców w zakresie ich planów rozwojowych na lata 2020-2027

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozpoczyna ankietyzację przedsiębiorców w zakresie ich planów rozwojowych na lata 2020-2027 w obszarze badań i rozwoju. Wyniki diagnozy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych w naszym regionie i pozwolą zdiagnozować potencjały rozwoju nowych specjalizacji województwa.

W krótkiej ankiecie badamy m.in. plany przedsiębiorców, współdziałanie sfery biznesu i nauki, w tym komercjalizację wyników badań naukowych.

Ankieta ma charakter poufny. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania załączonej ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/ZdaCoSa8pnXFgSRU9

 

Ankieta będzie aktywna do 3 kwietnia br.