Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 7 lutego 2023 r. zatwierdził aktualizację Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

WYKAZ