Przejdź do komentarzy

Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.1 Odnawialne źródła energii, 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 stycznia 2020 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.1 Odnawialne źródła energii, 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze