Przejdź do komentarzy

Aktualizacja składu KOP w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00 08-K01/16

Szanowni Państwo,

informujemy, iż aktualizacji uległ skład KOP, w związku z ponowną oceną merytoryczną projektów w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje.

 

Załączniki:

Skład KOP