Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.  
 
Zmianie uległo:
Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach RPO-L2020:
  • ujednolicenie stawek na wyżywienie dla uczestników projektów;
  • zaktualizowanie zapisów dokumentu.
Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu ma związek z koniecznością aktualizacji informacji i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. Uzasadnienie do powyższej zmiany zawarte zostało w dokumencie „Zmiany do Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20". Wszelkie inne postanowienia Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.
 
Wprowadzone zmiany stosuje się od dnia 13 listopada 2020 r.

Załączniki

Zał. nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych do konkursu 6.2 - wersja obowiązująca od 13.11.2020
Zmiany do Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20