Przejdź do komentarzy

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach konkursu: RPLB.08.05.00-IZ.00-K01/19

Szanowni Państwo,

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia aktualizacji ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach konkursu: RPLB.08.05.00-IZ.00-K01/19. Zmiana dot. zwiększenia ogólnej puli środków przeznaczonych na konkurs.

Ogłoszenie

Regulamin