Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu przez jednego z Wnioskodawców, z listy wybranych do dofinansowania został usunięty 1 projekt.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 39 000 000,00 PLN.

Po aktualizacji łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 10 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 21 056 589,23 PLN

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowania