Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17

Informujemy, że w dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania                    w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Zmiany są rezultatem zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnego projektu zgodnie z listą ocenionych projektów.

W ramach dostępnej alokacji tj. 10 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał tylko jeden projekt                              o wartości wnioskowanego dofinansowania 5 054 206,25  PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu            i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 945 793,75 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskał projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, alokacja na konkurs została zwiększona z 10 000 000,00 PLN do 10 009 334,80 PLN (nie pozostawiono rezerwy na procedurę odwoławczą ponieważ na konkurs zostały złożone tylko 2 projekty więc żaden projekt nie jest i nie będzie w toku procedury odwoławczej). Umożliwiło to objęcie dofinansowaniem wszystkich 2 projektów ocenionych pozytywnie na ocenie formalno-merytorycznej.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17.

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.