Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19, po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo,

12 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany związane są z wynikiem ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 30 mln. Pierwszą Uchwałą ZWL z 14 lipca 2020 r. wybrano do dofinansowania 11 projektów. Uchwałą z dnia 18 sierpnia 2020 r. wybrano do dofinansowania kolejne 4 projekty, a Uchwałą z dnia 1 września 2020 r. następne 2 projekty. Łączna kwota dofinansowania 17 projektów wybranych do dofinansowania wynosiła 42 684 225,01 PLN. Uchwałą ZWL z dnia 22 grudnia 2020 r. z listy projektów wybranych do dofinansowania został usunięty 1 projekt. Po jego usunięciu łączna wartość dofinansowania 16 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosiła 42 515 145,01 PLN.

W dniu 5 października br. wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu po procedurze odwoławczej.

Uchwałą z 12 października 2021 r. alokacja na konkurs została kolejny raz zwiększona z 42 684 225,01 PLN do kwoty 46 641 790,01 PLN. Umożliwiło to wybranie do dofinansowania 1 projektu nr RPLB.01.01.00-08-0032/19 Przedsiębiorstwa Budowy I Eksploatacji Elektrowni Wodnych "WODEL" Sp. z o.o. pozytywnie ocenionego po procedurze odwoławczej .

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej po procedurze odwoławczej

Lista projektów wybranych do dofinansowania