Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, dla których procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany wynikają z wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej.

W ramach dostępnej alokacji Konkursu tj. 100 000 000,00 PLN, łączna wartość dofinansowania 6 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 16 285 104,55 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 27 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 73 972 396,06 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

 

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania