Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy rankingowej konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 marca 2018 roku protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 pt. Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego, złożonego przez „Pretender” Adrian Wronka w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 oraz zatwierdzeniem w tym samym dniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów.