Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

Dnia 05.07.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie skierowania do dofinansowania wniosków o dofinansowanie projektu nr: RPLB.06.04.00-08-0010/21 pt. „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!” oraz RPLB.06.04.00-08-0014/21 pt. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku „SMOCZUŚ” dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Skierowanie do dofinansowania nastąpiło w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21