Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę aktualizującą listę rankingową projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Aktualizacja listy zamieszczonej poniżej jest wynikiem zakończenia procedury rozpatrywania protestów dla przedmiotowego konkursu.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.
Aktualizacja listy projektów wybranych do dof. RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19