Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów po ocenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17, dla których procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 2 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Łączna wartość dofinansowania 2 projektów, których w wyniku procedury odwoławczej uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, wynosi 4 420 356,09 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 15 projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej wynosi 24 345 274,18 PLN.

Projekty pozytywne po procedurze odwoławczej  zostaną przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie