Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym - w wyniku procedury odwoławczej - w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo!

informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do kolejnego etapu - oceny środowiskowej.

Tym samym pod względem merytorycznym pozytywnie oceniono 17 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 82 162 597,19 PLN, w tym wartość dofinansowania 42 684 225,01 PLN

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej