Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy pozytywnie ocenionych projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18, w wyniku ponownej oceny merytorycznej

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w wyniku ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do etapu oceny środowiskowej.

Tym samym pozytywnie oceniono 10 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 43 385 853,13 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 22 385 050,12 PLN

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej.