Przejdź do komentarzy

Aktualizacja katalogów przykładowych wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu dla Osi 6 i 7

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą załącznika nr 4 do regulaminu: Katalog przykładowych wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu dla Osi 6 i 7, zamieszczamy aktualizację katalogu wydatków w odpowiednich konkursach

tj.:  

RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17,

RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17,

RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17  

oraz 

RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17.

 

Aktualizacja katalogów wydaktów kwalifikowanych