Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 marca 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1) zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach:

-  Osi 11. REACT-EU wspiera Lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU  (Typ. I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, takich jak: placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły specjalne), na kwotę 36 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w maju 2022 roku. Działanie 11.1 jest finansowane w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19,

2) zrezygnowano z ogłoszenia konkursu w ramach:

-  Podziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Typ II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach), na wniosek Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, na kwotę 380 000,00 zł, zaplanowanego w terminie od 21 do 29 marca 2022 roku. 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z przedmiotową zmianą przyjęta została aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok, w którym zaplanowano 4 konkursy na łączną kwotę 55 210 000,00 zł, tj. 3 konkursy z EFRR na kwotę 52 830 000,00 zł oraz 1 konkurs z EFS na kwotę 2 380 000,00 zł (w tym: 2 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę 16 830 000,00 zł).

Uaktualniane informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2022 rok