Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok.

W dokumencie zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Typ  I, II), na kwotę 2 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w lipcu 2021 r.

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu... w 2021 r. zaplanowano 19 konkursów na łączną kwotę 68 600 000,00 zł, tj. 6 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 30 700 000,00 zł oraz 13 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 37 900 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł).

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok