Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze skutki epidemii COVID-19, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, w dniu 2 marca 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany dotyczące terminów naborów wniosków w ramach:

  • Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra (typ I), konkurs zaplanowany na kwotę 2,3 mln zł, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie miał zostać przeprowadzony w terminie 22 - 29 marca 2021 r., przesunięty został na koniec maja 2021 r. (z terminem naboru wniosków od 24 do 31 maja 2021 r.).
  • Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (typy I - III), konkurs zaplanowany na kwotę 4,8 mln zł, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie miał zostać przeprowadzony w terminie 22 - 29 marca 2021 r., przesunięty został na maj 2021 r. (z terminem naboru od 10 do 17 maja 2021 r.).

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu... w 2021 r. zaplanowano 12 konkursów na łączną kwotę 54 700 000,00 zł, tj. 5 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 28 600 000,00 zł oraz 7 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 26 100 000,00 zł (w tym: 3 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 9 500 000,00 zł).


Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok