Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie usunięto nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ. I.), na kwotę 15 000 000,00 zł, który był planowany do przeprowadzenia w terminie od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z przedmiotową zmianą w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, zaplanowano 29 konkursów na łączną kwotę 137 800 000,00 zł, tj. 11 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 91 400 000,00 zł oraz 18 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 46 400 000,00 zł (w tym: 5 konkursów dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 14 200 000,00 zł i 1 konkurs z IP ZIT Gorzowa Wlkp. na kwotę UE 200 000,00 zł).

 

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok