Przejdź do komentarzy

Aktualizacja dokumentu zawierającego najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,

w załączeniu prezentujemy zaktualizowany przez Instytucję Koordynującą EFS (IK EFS) dokument zawierający najczęściej pojawiające się pytania w zakresie realizacji projektów EFS w okresie pandemii COVID-19 wraz ze stanowiskiem IK EFS.

Pytania i odpowiedzi