Przejdź do komentarzy

30 mln zł na badania i innowacje

 30 mln zł jest do wzięcia w ramach konkursu RPO Lubuskie 2020 na realizację zadań z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w obszarze inteligentych specjalizacji. - Chcemy te 30 mln zł jak najlepiej wydać, żeby poprawić innowacyjność w regionie - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Nabór wniosków potrwa od 29 lipca do 30 sierpnia br.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw lub partnerstw, a także instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. - Słuchamy przedsiębiorców, wiemy jakie mają problemy. Staramy się tak przygotować postępowania, żeby pieniądze były bardziej dostępne dla przedsiębiorców i procedury łatwiejsze. Organizujemy spotkania konsultacyjne. Wsparcie gospodarki to priorytet rozwoju województwa. Chcemy żeby lubuskie było bardziej innowacyjne - wyjaśnia członek zarządu Marcin Jabłoński.

Alokacja w ramach działania 1.1 to 200 mln zł. - Do tej pory udało się rozdysponować 94 mln zl. Podpisano 40 umów na realizację projektów o łącznej wartości 156 mln zł - informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs ogłoszony został w ramach Działania 1.1 RPO L2020. W jego ramach  można uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w MSP oraz dużych przedsiębiorstwach – związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Efektem wsparcia ma być poprawa pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw oraz samego regionu na rynku krajowym i zagranicznym. Realizacja projektów w ramach działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje.