Przejdź do komentarzy

11 milionów złotych na wsparcie startupów

obrazek

 

2 lipca w Nowej Soli została podpisana kolejna umowa w ramach RPO-Lubuskie 2020. Blisko 11 mln zł dofinansowania pozwoli zrealizować projekt pt. „Świadczenie prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Centrum Wspierania Startupów w Nowej Soli”. Dokument sygnowali Marcin Jabłoński – Członek Zarząd Województwa Lubuskiego oraz ze strony projektodawcy Andrzej Matłoka – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.

Dzięki projektowi powstanie nowa, kompleksowa kombinacja usług w ramach autorskiego modelu pt. „Interior Startup Space”. Wybudowany także zostanie obiekt biurowy oraz hala produkcyjna (w celu realizacji prac prototypowych) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3 177,60 m2. Wytworzona infrastruktura umożliwi wsparcie MŚP w zakresie możliwości świadczenia usług rozwojowych, doradczych i inkubacyjnych.  - W tej perspektywie gospodarka odgrywa jedną z kluczowych ról we wsparciu tego, co związane jest z rozwojem regionalnym. - mówił podczas uroczystości M. Jabłoński. Dodał też, że - cieszy to, że wsparcie dla gospodarki przybiera bardzo konkretny, rzeczywisty wymiar.

Wszystkie te działania znacząco zwiększą konkurencyjność regionu oraz poszczególnych przedsiębiorstw, wpłyną na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz znacząco poprawią wizerunek województwa. W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

1. Integracja środowiska biznesowego;

2. Zatrzymanie młodych talentów w regionie;

3. Sieciowanie współpracy w ramach Lubuskiej Sieci Networkingowej Innowacyjnego Przemysłu;

4. Realizacja Strategii branżowych i terytorialnych;

5. Wprowadzenie standardów świadczenia usług w IOB.

To już trzecia umowa w ramach ostatnio rozstrzygniętego konkursu z Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości RPO-Lubuskie 2020. Kwota dofinansowania tych trzech projektów wynosi ponad 28 mln zł, a ich wartość całkowita blisko 40 mln zł. Alokacja konkursu wynosiła 20 mln zł, ale z uwagi na to, że była niewystarczająca, aby zostały dofinansowane wszystkie projekty, które spełniły wymagania, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji o ponad 8 mln zł.