Przejdź do komentarzy

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – 1000 umowa w ramach RPO-Lubuskie 2020!

obrazek

 

W piątek 29 maja, o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się uroczyste podpisanie dwóch umów na realizację przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową projektów pn. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców”. Dzięki temu zostanie przekroczona symboliczna liczba 1000 umów z RPO-Lubuskie 2020. Do tej pory do lubuskich beneficjentów trafiło już ponad 3 mld zł.

W ramach kolejnych dwóch umów firmy z naszego regionu otrzymają 30 mln zł wsparcia w postaci bonów rozwojowych. Będą to dotacje w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstw w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Jest to jedna z form przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu przez pandemię COVID-19, której głównym celem jest utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz wsparcie finansowe firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Wysokość jednego bonu będzie zależna od wielkości firmy i może wynosić:

- osoby samozatrudnione: od 10 do 50 tys. zł;

- mikro przedsiębiorstwa: od 30 do 120 tys. zł;

- małe przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł;

- średnie przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł.

Bezpośrednio po uroczystości, ok. godz. 12.30 odbędzie się webinarium dla przedsiębiorców na temat zasad oraz zakresu udzielanego wsparcia, prowadzone przez specjalistów z OPZL i ZIPH. Ewentualne pytania będzie można zadawać w komentarzach pod transmisją.

Zarówno spotkanie jak i webinarium będzie transmitowane na Facebooku Województwa Lubuskiego pod adresem: https://www.facebook.com/lubuskiepl