Przejdź do komentarzy

1000 umów – 3 miliardy złotych wsparcia dla Lubuszan

obrazek

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 ma na koncie już 1000 podpisanych umów o dofinasowanie projektów. Lubuscy beneficjenci otrzymali tym samym już ponad 3 miliardy złotych. Unijne pieniądze stanowią też ogromne wsparcie dla lubuskiej gospodarki, przeciwdziałając kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19.

Inwestycje unijne spotykamy na każdym kroku, obecne są we wszystkich dziedzinach naszego życia już od kilkunastu lat. To tysiące działań widocznych już dziś oraz inicjatywy, które będą procentować dopiero w przyszłości. Przed nami kolejny okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Już dziś możemy jednak powiedzieć, że Lubuszanie potrafią wykorzystywać szansę, jako daje nam członkostwo we Wspólnocie Europejskiej.

Obszary wsparte w ramach RPO-Lubuskie 2020:

  • 586 mln na badania i innowacje w lubuskiej gospodarce (193 projekty)
  • 527 mln na infrastrukturę transportową (39 projektów)
  • 391 mln na infrastrukturę zdrowotną, społeczną oraz edukacyjną (79 projektów)
  • 366 mln na gospodarkę niskoemisyjną (106 projektów)
  • 291 mln na projekty edukacyjne (169 projektów)
  • 233 mln zł na wsparcie regionalnego rynku pracy (164 projekty)
  • 231 mln na politykę społeczną (137 projektów)
  • 229 mln zł na ochronę środowiska oraz wsparcie kultury (65 projektów)
  • 160 mln na rozwój społeczeństwa informacyjnego (37 projektów)
  • 107 mln zł na pomoc techniczną (12 projektów)