Przejdź do komentarzy

10 mln zł z funduszy UE na rozbudowę szpitala

obrazek- Ta inwestycja to wyjątkowy przykład współpracy i partycypacji w kosztach pomiędzy samorządem województwa i szpitalem. 10 mln zł przekazał samorząd z budżetu województwa, 10 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, ale pozostałe 20 mln zł dołożył szpital z środków własnych biorąc na budowę kredyt. Pani prezes konsekwentnie i z determinacją realizuje tę inwestycję – dodała, w poniedziałek 16 stycznia 2023 r., marszałek podczas uroczystego podpisania umowy, dzięki której rozbudowa LCO o pawilon rehabilitacyjny otrzyma wspomniane 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Jest pani wzorem. W przyszłości również inne jednostki zdrowia powinny brać z pani przykład. Tym bardziej, że szpital już wykonał wiele inwestycji, również własnym wysiłkiem, a my staramy się go wspierać zakupami sprzętu wysokospecjalistycznego. To ważna i wyczekiwana inwestycja – podkreśliła Elżbieta Anna Polak.

W Świebodzinie nie ma smutnych poniedziałków

- Dzięki tym radosnym okolicznościom nie damy sobie wmówić, że dzisiejszy poniedziałek jest najbardziej depresyjnym dniem w roku – powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński nawiązując do tego, że dzień 16 stycznia jest określany terminem Blue Monday, a więc smutnego i przygnebiającego poniedziałku.

- Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej możemy korzystać z dobrodziejstwa dużego programu, jaki Unia przygotowała po czasie pandemii. Środki z REACT-EU są właśnie po to, by wspierać regiony w Europie w wychodzeniu z tego trudnego okresu. Te pieniądze w części były przeznaczone na termomodernizację, które wykorzystaliśmy na projekty w oświacie. Druga część dotyczyła ochrony zdrowia i udało nam się znaleźć kompromis, dzięki któremu wszystkie środki, które mieliśmy w dyspozycji, ponad 2 mln euro, przeznaczyliśmy na ten jeden projekt – tłumaczył Marcin Jabłoński. - Przed pandemią chodziliśmy jeszcze po ruinach zamku, bo pierwotnie myślano o tym, żeby ten oddział ulokować właśnie tam. Teraz szukamy rozwiązania, by być może miasto zostało szczęśliwym posiadaczem zamku i by doprowadziło do rewitalizacji tego pięknego kwartału Świebodzina. Wokół są przecież tereny zielone, które można oddać mieszkańcom. Wspólnie możemy poszukać rozwiązania, by ten projekt w przyszłości spróbować wesprzeć. Teraz cieszymy się z budowy pawilonu rehabilitacyjnego, dzięki któremu kolejki pacjentów skrócą się o wiele miesięcy.

Prezes Elżbieta Kozak m.in. zwróciła uwagę, że ta inwestycja przejdzie do historii Ziemi Świebodzińskiej z powodu rekordowo szybkiego procedowania pozwolenia na budowę. - 26 października podpisaliśmy umowę na dofinansowanie,  a pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w niespełna 14 dni. Niech inni się uczą, jak dzięki współpracy można procedować istotne sprawy dla miasta, pacjentów i pracowników - mówiła Elżbieta Kozak dziękując za pomoc zarządowi województwa, posłowi Waldemarowi Sługockiemu, swoim współpracownikom oraz wykonawcom inwestycji. - W 2013 r. gazety pisały, jak to fragmenty tynku sypią się wprost na ulicę Szpitalną. Teraz, po niespełna dekadzie, mamy piękną elewację, dachy, parking. To wszystko robimy dla pacjentów, mieszkańców i pracowników, bo chodzi także o ich komfort pracy. Zapraszam już teraz na końcówkę roku, kiedy będziemy zwiedzać ten piękny obiekt. W Świebodzinie nie mamy złych poniedziałków czy wtorków. Tu zawsze świeci słońce.

- Cieszę, że Unia Europejska mimo tego, że jest to zbiór tak licznych państw, potrafi być wrażliwa na to, co się dzieje na kontynencie europejskim, że politycy europejscy potrafią wzbić się na wyżyny i są na tyle świadomi, żeby tworzyć wspólnotowe mechanizmy, jak REACT-EU, reagować na to, co wywołała pandemia. Bardzo się cieszę, że nie tylko pani marszałek, pan marszałek, dyrektorzy i administracja urzędu marszałkowskiego, ale również pani prezes szpitala wraz ze swoją administracją tak doskonale potrafią zarządzać ochroną zdrowia w Polsce. Panie starosto, gratuluję obu podmiotom – i szpitalowi, i panu. Moim skromnym zdaniem tak powinna wyglądać służba publiczna. I to jest dobry przykład, jak można dobrze wykonywać gospodarską robotę – powiedział poseł Waldemar Sługocki, również zwracając uwagę na wzorową współpracę przy procedowaniu pozwolenia na budowę. - Szpital wygląda i z zewnątrz, i wewnątrz, imponująco. Myślę, że ten pawilon wpisze się w tę konwencję i poziom, który państwo od lat prezentujecie i dzięki któremu wielu Lubuszan, ale nie tylko, może leczyć swoje kontuzje i schorzenia.

Jak będzie wyglądała inwestycja?

Budowa pawilonu rehabilitacyjnego, którego wykonawcami są firmy Asbud z Gronowa i Demiurg z Poznania, realizowana jest w ekspresowym tempie. W niecałe trzy miesiące  budynek „wyszedł już ponad ziemię”. A w poniedziałek został w niej zatopiony akt erekcyjny, który podpisali: marszałek Elżbieta Anna Polak, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, parlamentarzyści Krystyna Sibińska, Katarzyna Osos i Waldemar Sługocki, radni wojewódzcy Zbigniew Kołodziej i Grzegorz Potęga, starosta Zbigniew Szumski, burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego Sławomir Kotylak, Marek Kamiński i Daniel Roguski, przedstawiciele wykonawców oraz oczywiście pracownicy szpitala: Elżbieta Kozak, lekarz główny Filip Adamcewicz oraz ordynator oddziału rehabilitacji Cezary Chełchowski.

Projekt realizowany przez LCO  polega na rozbudowie szpitala o pawilon rehabilitacyjny wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia medycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Pawilon pozwoli na zwiększenie ilości świadczeń rehabilitacyjnych oraz poszerzenie tych świadczeń o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia COVID-19. Dotyczy to zarówno opieki stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej.

Inwestycja zakłada budowę pawilonu na terenie LCO na potrzeby zwiększenia liczby łóżek na Oddziale Rehabilitacji, gdzie udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów rehabilitacji ortopedycznej i ogólnoustrojowej. Zadanie dotyczy głównie:

  • wyburzenia infrastruktury nie spełniającej wymogów, przygotowania terenu i budowy budynku o powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność medyczną – 3 358,1 m kw., gdzie planowane jest przeniesienie czterech komórek organizacyjnych: Oddział Rehabilitacji, Dział Rehabilitacji Medycznej – Dział (Pracownia) Fizjoterapii, Poradnia rehabilitacyjna, Dział Rehabilitacji Dziennej – Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej. W pawilonie powstaną również łóżka na potrzeby rehabilitacji pocovidowej;
  • zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 1 000 m kw. przylegającego do pawilonu. Planuje się zadbać o estetykę tej przestrzeni poprzez wykonanie nowych chodników, trawników, posadowienie ławek.

Wartość całkowita projektu: 39 172 688,91 PLN

Kwota dofinansowania: 10 303 750,00 PLN

Dotacja od Zarządu Województwa Lubuskiego : 5 000 000,00 PLN

Termin realizacji kwiecień 2022 – październik 2023